Đời người ngắn tựa gang tay
Ai hay ngủ ngày còn lại nửa gang

Quỹ thời gian dành cho mỗi đời người lại rất ngắn ngủi và ít ỏi. Chúng ta hãy biết tranh thủ thời gian làm những việc hữu ích để không hổ thẹn với chính mình.

Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.

Trích trong bài giảng: Hơn nửa đời người chúng ta lãng phí thời gian vào việc gì?