Cuộc sống ai cũng cần tiền, vì đó là một trong những phương tiện để sinh sống. Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả để chúng ta phải đánh đổi danh dự, sức khỏe và cả sinh mạng mình để bảo vệ nó. Đừng lấy thân để che của!

———

Trích: Bí Quyết Sống Hạnh Phúc