“Ai đã cho tôi một kiếp người?
Hết sinh đến tử tựa trò chơi
Tôi chưa lần chết nhưng đã chết
Bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời.”

Trích trong bài giảng: Con Đường Xưa Em Đi 

Bài liên quan