Hình tượng Bồ tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nghĩa là Bồ Tát Nghìn Mắt Nghìn Tay thường được tôn thờ ở các chùa. Đôi mắt chỉ cho trí tuệ, đôi tay chỉ cho năng lực, bởi vì để cứu độ chúng sanh, một vị Bồ Tát phải có đủ trí tuệ và năng lực.

Vậy, vị Bồ Tát ấy phát tâm gì và nguyện như thế nào để có nghìn tay nghìn mắt? Mời cả nhà nghe bài giảng dưới đây.

Trích bài giảng: Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi
https://phatphapungdung.com/nguon-goc-va-mat-nghia-chu-dai-bi-kt64-thich-phuoc-tien-2016-23045.html

Bài liên quan