Ai rồi cũng phải chết, thọ mạng  của mỗi người dài hay ngắn điều là do tạo tác các nghiệp khác nhau.

Cuộc đời vô thường, sống chết có số. Chúng ta không nên hoang mang, mê muội quá về ngày “trùng tang”, vừa khiến cho bản thân người còn sống bị khủng hoảng bởi những suy nghĩ lệch lạc, vừa áp đặt trách cứ, kết tội cho người thân quá cố .

Bài liên quan