Có câu “Mía chẳng ngọt 2 đầu”, ý chỉ mọi việc ở đời đều không có gì là như ý, là tuyệt đối cả. Tương tự như cây mía, phần gốc thì ngọt nhưng lại cứng, phần ngọn thì mềm hơn nhưng khá nhạt, còn phần giữa vừa mềm vừa ngọt.

mia-dau-co-ngot-2-dau
Nếu biết gạt bỏ những quan niệm tiêu cực và luôn mang theo tư tưởng lạc quan, chính diện thì bạn sẽ cảm nhận được mình luôn luôn nắm giữ khúc giữa của cây mía.

Nó vừa đủ cân bằng, không quá nhạt cũng không quá ngọt, không quá mềm lại cũng không quá cứng. Nói đúng hơn, là sống bớt tham sân si đi thì cuộc đời sẽ nhẹ gánh, thư thái hơn nhiều.

(st)