“Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo?”

Trích trong bài giảng: Thân Phận Mồ Côi