Đã bao giờ tự hỏi vì sao lại là họ mà không phải người khác chưa? “Tại sao có những chuyện là mình mà không phải là người khác? Sao mà đời bất công thế?”. Trong cuộc sống có nhiều sự việc không như ta mong muốn, nhưng chúng đều không phải ngẫu nhiên. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, đó là để tặng cho ta một bài học nào đó.

Trích trong bài giảng: Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19