Nên tụng kinh ở nhà hay ở chùa thì tốt hơn?
3.3 (66.67%) 6 vote[s]