Ở đời ít nhiều trong chúng ta ai cũng có tâm ngã mạn, tùy điều kiện, hoàn cảnh môi trường mà tâm này được nuôi dưỡng thể hiện ra bên ngoài một cách thô hay vi tế mà thôi.

Có thể hiểu như sau: “ngã” là so sánh, liên hệ cái mình đang có so với người khác, “mạn” là liên hệ tới những gì mình không có mà tưởng rằng mình có. Biểu hiện của ngã mạn như “tôi là thế”, “tôi bằng ngang với…”, “tôi cao qúy hơn”, “tôi thấp thua hơn…”..

Cho nên quan sát tâm ngã mạn để chúng ta có cơ hội xả bỏ và tiệm tiến từng bước một trên con đường tu tập, giải thoát từng phần.

Cùng nghe Thầy chia sẻ để nhận thức được tâm ngã mạn và tìm cách chuyển hóa chúng nhé!

Bài liên quan