Định lực giúp ta duy trì lâu khả năng quan sát những phiền não, từ lúc phát sinh đến khi tan biến. Nghĩa là không có định lực thì không thể thấu hiểu phiền não. Không thấu hiểu thì không thể tháo gỡ.

Trích trong bài giảng: Thiền là gì?