Trên đời này có duy nhất 3 điều mà khi đã mất đi rồi thì xem như chấm hết. Vì không ai có thể dùng tiền để mua, để bồi thường hay khôi phục nó lại được.

3 điều đó chính là:

1) Niềm tin.
2) Danh dự.
3) Nhân cách.

Niềm tin là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu, tình bạn và trong giao tiếp. Để mất niềm tin trong tình yêu thì xem như trái tim đã vỡ nát. Để mất niềm tin trong tình bạn thì bạn sẽ sống cô độc. Để mất niềm tin trong giao tiếp thì cuộc đời của bạn sẽ gặp vô vàn trắc trở trong sự nghiệp.

Danh dự của một người cũng như hai cái chân giúp chúng ta đứng vững. Khi bạn làm mất danh dự của chính mình hoặc bôi nhọ người nào đó thì xem như bạn đã tự hại mình và hại người khác luôn.

Nhân cách là một chiếc áo tàng hình mà chính bạn mới là người tự khoác nó lên. Khi bạn sống không có nhân cách thì cho dù bạn là ai, đi đến đâu đi nữa hoặc đứng giữa đám đông cũng không ai nhìn thấy bạn. Vì người không có nhân cách chỉ có thể sống trong một thế giới riêng của họ mà thôi.

Sống ở đời, dù đánh mất tất cả, cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin, danh dự và nhân cách nhé bạn.

(st)