Mọi chuyện trên đời, không phải cứ muốn là sẽ được theo ý mình, tùy vào nhân duyên, phước báu, nghiệp chướng… sẽ đưa ta đến 1 vị trí, 1 hoàn cảnh, 1 cuộc sống tương xứng với những gì chúng ta đã gieo.

NHÂN QUẢ – đã gieo là không bao giờ mất. Tuy nhiên, không mất nhưng chúng ta có thể có cách khéo léo chuyển hóa làm cho nó nhẹ bớt đi.