Hằng sống trong tỉnh thức, tức là đã đem đạo Phật vận dụng ngay trong đời sống của chúng ta rồi, sống gần gũi hoà hợp với láng giềng,hiếu kính với cha mẹ và sư trưởng, thương yêu anh chị em, giúp đỡ bạn bè. Phật pháp không phải là đói ăn bánh vẽ, không phải chỉ nói khống không làm gì hết, mà cần phải có sự nỗ lực của bản thân, triệt để thực hành, khi áp dụng cho bản thân mình rồi, tiếp theo là đem lời Phật dạy áp dụng ở trong gia đình, trường học, xã hội… Cuộc sống này không thể tách lời Phật dạy ra ngoài cuộc sống mà có an vui hạnh phúc được. Vì lời Phật dạy không dành riêng cho người Phật tử, mà ai ai cũng có thể thực hành & sẽ có hạnh phúc khi thực hiện đúng theo giáo pháp Ngài.

Trích trong bài giảng: Tu Phật bắt đầu từ đâu? 

Bài liên quan