Lễ hội không chỉ dịp để mọi người gặp gỡ, vui chơi cùng nhau mà đằng sau đó còn mang những ý nghĩa về tính giáo dục hoặc thể hiện một nét đẹp nhân văn của một dân tộc. 

Thế nhưng, có một số lễ hội dù đã tồn tại khá lâu, nhưng nó không mang đến những giá trị tích cực cho người tham gia lẫn du khách quốc tế, trong đó điển hình như: lễ hội chọi trâu, lễ hội chặt heo, lễ hội đâm trâu… 

Đây là những lễ hội rất tàn nhẫn, nó có thể làm hư nhận thức cho cả một thế hệ trẻ khi chúng tận mắt chứng kiến những hình ảnh đầy bạo lực, máu me khi người ta thực hiện đối với một con vật yếu đuối mà vẫn được reo hò, khuyến khích. 

————

Trích bài giảng: Có Phải Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Không?