Cuộc đời sao lắm dối gian
Người hay bằng mặt, nhưng không bằng lòng
Miệng cười lòng chắc thế đâu
Chỉ khi hoạn nạn mới biết đâu chân tình.

Mời cả nhà cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.
Trích trong bài giảng: Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì?

Bài liên quan