Sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với con người. Có thể nói không có gì quan trọng hơn sức khỏe.” “ Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất đó là sức khỏe” đây là câu nói chưa bao giờ sai. Có rất nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn dưới đây.

Trích trong bài giảng: Tọa Đàm Ăn Chay Và Sức Khỏe – Thầy Thích Phước Tiến & Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc 

Bài liên quan