Niệm An Lạc – Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Những bài pháp thoại, pháp âm khác do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-thien-xuan
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/gs-thich-thien-xuan

Niệm An Lạc – Thích Thiện Xuân
Đánh giá