Trên cuộc đời, ta thường có hai món nợ chính: nợ tiền và nợ tình. Với nợ tiền: Chúng ta làm việc vất vả, tích góp tháng này qua tháng nợ để trả hết. Nhưng với nợ tình, đó là một món nợ rất khó trả.

Nhiều người phải chịu đau khổ cả một đời hay thậm chí dùng tính mạng để trả. Cho nên, nhiều khi họ bị bạo lực, bị đối xử tệ bạc nhưng họ không thể vứt bỏ được nhân tố gây đau khổ đó, mặc dù được khuyên rất nhiều nhưng vì nghiệp lực chi phối và che mờ, họ không đủ sức mạnh và bản lĩnh để bứt phá ra khỏi vấn đề đang là. 

Trích bài giảng: Nợ Đời –> https://phatphapungdung.com/no-doi-thich-phuoc-tien-24435.html

Bài liên quan