“Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài” – Nhiều người đem câu này ứng dụng vô đời sống hằng ngày một cách máy móc, lệch lạc và sai lầm, khiến bản thân trở nên nhu nhược, yếu đuối và hèn nhát.

Cả nhà cùng nghe Sư Phụ phân tích kỹ hơn nhé!

Trích trong bài giảng: Làm sao ứng dụng đạo Phật vào đời sống thế tục?