Bài pháp thoại 4 Pháp đắc nhân tâm do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Tịnh Xá Ngọc Quang (Ban Mê Thuột, Đăk Lawk) ngày 07-04-2019

Bài liên quan