Bài pháp thoại Ai Cũng Có Thể Bố Thí do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 20/9/2015 tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada

Bài liên quan