Bài pháp thoại An Lạc Ở Đây do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 48 tại Tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM), ngày 12/14/2014

video