Bài pháp thoại Cảm Ơn Mẹ do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 57 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh – HCM), ngày 06/09/2015

video