Bài pháp thoại Đóa Hồng Ngày Vu Lan do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 20 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh – HCM), ngày 02/09/2012

video