Pháp thoại Ba Ngôi Tâm Linh Và Năm Điều Đạo Đức do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ quy y cho 700 Phật tử trẻ tại chùa Bình Lâu, Hải Phòng, ngày 06-05-2018

Bài liên quan