Bài pháp thoại Bậc thầy của trời, người phần 2 do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai, ngày 23-06-2019

video