Bài pháp âm Bài Học Cuộc Đời do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tuy Phước (TP. Cần Thơ – T. Cần Thơ)

video