Bài pháp thoại Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 3 do thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

video