Bài thuyết pháp Bên Cạnh Cuộc Đời do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xuân Đông (Huyện Cẩm Mỹ – Tỉnh Đồng Nai) nhân Đại Lễ Phật Đản 2553

video