Pháp thoại Bệnh Cố Chấp do Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Đại Lễ Phật Đản Chùa Phù Bài – xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, 27.05.2018

Bài liên quan