27 C
Ho Chi Minh
Tuesday, 27 June, 2017
Danh mục Thích Nữ Hương Nhũ

Thích Nữ Hương Nhũ

Tất cả những bài giảng của Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Nhớ Gì Và Quên Gì - SC Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Nhớ Gì Và Quên Gì – Thích Nữ Hương Nhũ

Video pháp thoại Nhớ Gì Và Quên Gì được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Hòa (TP Nha Trang -...
Sân Hận Là Thức Ăn Ngon Của Quỷ - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Sân Hận Là Thức Ăn Ngon Của Quỷ – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Sân Hận Là Thức Ăn Ngon Của Quỷ do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tai Lễ Khánh Đản Chùa Mía...
Kẻ Vong Ân Không Khá Nổi - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Kẻ Vong Ân Không Khá Nổi – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài thuyết pháp Kẻ Vong Ân Không Khá Nổi do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Long Quang (Thị Trấn Núi...
Chất Lượng Cuộc Sống - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Chất Lượng Cuộc Sống – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Chất Lượng Cuộc Sống được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Siêu Thị Điện Máy Tâm Hằng (Thành Phố Ninh...
Ươm Mầm Trí Tuệ - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Ươm Mầm Trí Tuệ – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Ươm Mầm Trí Tuệ do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Khóa Tu Mùa Hè Chùa Cự Linh (Xã Tân...
Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người được SC Hương Nhũ thuyết giảng nhân mùa Phật Đản 2017 tại chùa...
Tại Sao Làm Từ Thiện Không Có Phước Đức - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Tại Sao Làm Từ Thiện Không Có Phước Đức – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Tại Sao Làm Từ Thiện Không Có Phước Đức do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong chuong trình "Từ thiện...
Nạo Phá Thai Vấn Nạn Cần Hóa Giải - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Nạo Phá Thai Vấn Nạn Cần Hóa Giải – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Nạo Phá Thai Vấn Nạn Cần Hóa Giải được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa CỰ Linh (Tỉnh Hải Dương) ngày 12/03/2017
Xuất Gia Là Thực Tập Chủng Tử Thiện Lành - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Xuất Gia Là Thực Tập Chủng Tử Thiện Lành – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Xuất Gia Là Thực Tập Chủng Tử Thiện Lành do SC Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo...
Chiếc Cầu Phúc Đức - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Chiếc Cầu Phúc Đức – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Chiếc Cầu Phúc Đức được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Thanh Long (xã Phước An, huyện Hớn Quản,...
Nghiệp Của Tự Thân - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Nghiệp Của Tự Thân – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại Nghiệp Của Tự Thân do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tai Chùa Ninh Tảo (thôn Ninh Tảo, xã Thanh...
Tu Để Làm Gì - Thích Nữ Hương Nhũ mới nhất 2017

Tu Để Làm Gì – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Tu Để Làm Gì được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Đăng Khoa (Phường Thanh Tuyền, Tp. Phủ LÝ,...
Xuất Gia Là Huân Tập Chủng Tử Thiện Lành - Thích Nữ Hương Nhũ

Xuất Gia Là Huân Tập Chủng Tử Thiện Lành – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Xuất Gia Là Huân Tập Chủng Tử Thiện Lành được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Xuất Gia...
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Thích Nữ Hương Nhũ mới nhất 2017

Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài giảng Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Khóa Một Ngày An Lạc lần thứ...
Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp âm Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Linh Quang (Thôn Chương Nghĩa,...
Ai Cảm Ơn Ai - Thích Nữ Hương Nhũ mới nhất 2017

Ai Cảm Ơn Ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại Ai Cảm Ơn Ai do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại TỊnh Xá Ngọc Pháp (Số 6 , Phố...
Đừng Vội Phán Xét Người Khác - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Đừng Vội Phán Xét Người Khác – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại Đừng Vội Phán Xét Người Khác được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Lộc Thọ (Tp. Nha Trang, Khánh...
Giàu Có Để Ban Tặng - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Giàu Có Để Ban Tặng – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài thuyết pháp "Giàu Có Để Ban Tặng" được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Nhà Hàng Hoàng Lan (Nha Trang) ngày...
Hồi Hướng Công Đức - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Hồi Hướng Công Đức – Thích Nữ Hương Nhũ

Video pháp thoại "Hồi Hướng Công Đức" được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Lễ Khánh Thành Chùa Bảo Sái (Xã Lương...
Tập Buông Bỏ - Thích Nữ Hương Nhũ 2017

Tập Buông Bỏ – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Tập Buông Bỏ" được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Chùa Long Hòa (Huyện Đồng Xuân, TỈnh Phú Yên),...
Hạnh Người Cư Sĩ - Thích Nữ Hương Nhũ

Hạnh Người Cư Sĩ – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Hạnh Người Cư Sĩ" được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Siêu Thị Điện Máy Tâm Hằng (Số 1110 Đường...
Tà Dâm - Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng 2017

Tà Dâm – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Tà Dâm" được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Phật Thất Chùa Bửu Quang (73 Đường số 16,...
Hãy Làm Trước Khi Quá Muộn - Thích Nữ Hương Nhũ

Hãy Làm Trước Khi Quá Muộn – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài thuyết pháp "Hãy Làm Trước Khi Quá Muộn" do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại buổi họp mặt đầu năm 2017...
Xuân Đến Xuân Đi Nhưng Xuân Lòng Đẹp Tươi Hoài - Thích Nữ Hương Nhũ

Xuân Đến Xuân Đi Nhưng Xuân Lòng Đẹp Tươi Hoài – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại đầu năm 2017 Đinh Dậu "Xuân Đến Xuân Đi Nhưng Xuân Lòng Đẹp Tươi Hoài" do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ...
Thiên Đường Và Địa Ngục - Thích Nữ Hương Nhũ

Thiên Đường Và Địa Ngục – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại "Thiên Đường Và Địa Ngục" do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 8, HCM) https://www.youtube.com/watch?v=JhJS_T8qQJE
Được Hay Mất - Thích Nữ Hương Nhũ

Được Hay Mất – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp âm "Được Hay Mất" do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Chùa Châu Long (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ngày...
Biến Họa Thành Phúc - Thích Nữ Hương Nhũ

Biến Họa Thành Phúc – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại "Biến Họa Thành Phúc" do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại chùa Sắc Tứ Kim Cang (Phú Yên) https://www.youtube.com/watch?v=JXGtEsXkPUE
Nhân Quả Báo Ứng - Thích Nữ Hương Nhũ

Nhân Quả Báo Ứng – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài thuyết pháp "Nhân Quả Báo Ứng" do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Kim Liên (Hà Tĩnh) ngày 16/10/2016 https://www.youtube.com/watch?v=OEMyEV7rW4Q
Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu - Thích Nữ Hương Nhũ

Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại "Quan Âm Bồ Tát Hiện Đang Ở Đâu" do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Chùa Bửu Đà...
Tìm Về Chốn Bình Yên - Thích Nữ Hương Nhũ

Tìm Về Chốn Bình Yên – Thích Nữ Hương Nhũ

Bài pháp thoại Tìm Về Chốn Bình Yên do sư cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng trong khóa tu mùa hè năm 2016 tại...