Bài pháp thoại Bình yên trong cuộc sống do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Tịnh Xá Ngọc Pháp (TP Nha Trang – Khánh Hòa)

Bài liên quan