Bài pháp thoại Bỏ Xuống do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học (TP Cần Thơ – Tỉnh Cần Thơ)

video