Bài pháp thoại Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Cologne, Đức Quốc, ngày 16-06-2017

Bài liên quan