Bài pháp thoại Bóng Mây do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu mùa hè tại Chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh)

video