Bài pháp thoại Các yếu tố hội đủ để đức Phật đản sanh do TT Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Từ Nguyên (Quận Tân Phú, HCM) ngày 16-05-2019

Bài liên quan