Bài pháp thoại Cảm Ứng (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong  Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu, tại chùa Tam Bảo (Na Uy), ngày 01.07.2017

video

Bài liên quan