Bài pháp thoại Cần Có Lòng Biết Ơn được thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình, HCM) ngày 07/05/2017

video