Bài pháp thoại Căn Nhà Của Tôi do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vô Ưu (Quận Tân Bình – TP. HCM)

video