Bài thuyết pháp Chung Tay Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình phần 1 do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiền Tôn 2 (Quận 2 -Tp Hồ Chí Minh)

video