Pháp thoại Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập do Thầy Thiện Thuận giảng tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai, ngày 21-07-2019

Bài liên quan