Bài thuyết pháp Có Cha Bên Đời phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Làng Vạn Hạnh – Bà Rịa Vũng Tàu) nhân ngày Đại Lễ Vu Lan

video