Bài pháp thoại Con Xin Lỗi do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong ngày Khóa tu phật pháp

video