Bài pháp thoại Công Đức Lễ Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Linh Phong (Ecublens – Thụy Sĩ) trong chuyến Hoằng Pháp Châu Âu ngày 28.06.2017

Bài liên quan