Bài pháp thoại Đạo Sư Và Đệ Tử do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010

video