Bài pháp thoại Để Thoát Khỏi Giận Dữ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Hưng, Long An trong ngày khóa tu bát quan trai

video