Bài pháp âm “Đi Tìm Người Thương” được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo 12/3 Bis kỳ đồng, quận 3, TP Hồ Chí Minh

video