Bài pháp thoại Điểm Tựa Đời Con do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Diệu Pháp, Tp Hồ Chí Minh Ngày phật lịch 2556

video