Bài pháp thoại Đổ thừa do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Nghĩa Phú (H. Phú Hòa – T. Phú Yên) ngày 22-04-2019

Bài liên quan